اگر جنگ شد چیکار کنیم؟

اگر جنگ شد چیکار کنیم؟

اگه جنگ شد چیکار کنیم؟وقتی جنگ رخ می دهد، باید برنامه های ضروری برای بقا را در نظر بگیریم. از جمله این برنامه ها مهاجرت به مناطقی که دور از نبرد هستند، جمع آوری اطلاعات از منابع قابل اعتماد، یادگ

read more